Science Buddies

Google Ad Grants pomáha platforme Science Buddies ponúkať študentom inovatívny vzdelávací obsah.

Marketingové ciele

  • Zvýšiť návštevnosť a zlepšiť povedomie o organizácii
  • Testovať a zdokonaľovať efektívnosť marketingových posolstiev

Meradlo úspechu

18,2 mil.

kliknutí na webové stránky

100 tis.

registrácií nových študentov

1,5 tis.

stiahnutých zdrojov pre učiteľov

Stručný prehľad

Science Buddies

Miesto: USA www.sciencebuddies.org

Poslanie

Platforma Science Buddies pomáha všetkým študentom zlepšovať svoje schopnosti a vedomosti v oblasti vedy a techniky, aby sa z nich mohli stať produktívni a aktívni občania 21. storočia. Organizácia poskytuje miliónom študentov, rodičov a učiteľov zdroje pre základné a stredné školy, ktoré sú vytvorené podľa najnovších výsledkov výskumov týkajúcich sa toho, ako efektívne učiť vedu. Organizácia poskytuje jedinečný obsah vytvorený vlastnými zamestnancami z radu vedcov. Tieto jedinečné materiály, ktoré poskytuje výhradne organizácia Science Buddies, sú prispôsobené pre individuálne potreby študentov a sú uplatniteľné na potreby skutočného sveta. Pomocou otvoreného prístupu a voľne dostupného online obsahu sa snaží organizácia zabezpečiť, aby mali všetky deti prístup k vzdelaniu v oblasti vedy bez ohľadu na pohlavie, etnický, sociálny alebo ekonomický pôvod.

Marketingové ciele

Na rozdiel od mnohých neziskových organizácií s kamennými pobočkami funguje organizácia Science Buddies výhradne online. Jej hlavnou úlohou je zvyšovať návštevnosť svojho webu, kde môžu deti nájsť tisíce stránok bezplatného vedeckého obsahu. Keďže viac ako 25 % používateľov prichádza na web z mobilných zariadení, organizácia ho optimalizovala pre mobilné zariadenia. Dokáže tak lepšie osloviť študentov, učiteľov a rodičov, nech sa nachádzajú kdekoľvek. S cieľom získať viac finančných prostriedkov hľadá organizácia spôsob, ako rozšíriť marketingové aktivity populárneho programu Science Kit.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Organizácia Science Buddies patrila medzi prvých členov programu Google Ad Grants. Pridala sa po jeho založení v roku 2003 a neskôr sa stala príjemcom podpory z programu Grantspro. V roku 2004 priviedol program Ad Grants na web organizácie 171 000 jedinečných návštev. V roku 2005 sa tento počet zvýšil už na 773 000 jedinečných návštev. Do roku 2006 sa vďaka programu Google Ad Grants návštevnosť webových stránok zdvojnásobila. Prezident a zakladateľ organizácie Kenneth Hess to vyjadril jasne: „Program Ad Grants nás naozaj zviditeľnil.“ Za posledných 12 mesiacov sa zaregistrovalo zhruba 1 500 učiteľov, aby si stiahli vzdelávacie materiály, ktoré im pomohli pri vedení študentských vedeckých projektov. Tiež sa zaregistrovalo približne 100 000 študentov, ktorí využili sprievodcu výberom témy na výber vedeckého projektu podľa vlastných záujmov. Postupne organizácia Science Buddies spustila nové projekty, ako sú poskytovanie informácií o vedeckej kariére, zábavné vedecké aktivity a informačný vedecký kanál. Každý projekt má sprevádzať kampaň Google Ads, ktorá propagovala jeho spustenie a vzbudila v ďalších mladých ľuďoch záujem o vedu.

„Program Google Ad Grants nás naozaj zviditeľnil.“
Kenneth Hess, zakladateľ a prezident, Science Buddies