Mutirão no Bem

Služba AdWords Express pomohla zvýšiť finančné dary a online registrácie dobrovoľníkov, čím umožnila organizácii Mutirão no Bem podporiť viac rodín v São Paulo v Brazílii.

Marketingové ciele

  • Zvýšiť povedomie o očných ochoreniach
  • Priviesť návštevníkov na web
  • Zvýšiť počet darov

Meradlo úspechu

1,000,000

zobrazení za 5 mesiacov

15,000

kliknutí na reklamy za 5 mesiacov

40%

nárast online registrácií dobrovoľníkov

Stručný prehľad

Mutirão no Bem

Miesto: São Paulo, Brazília www.mutiraonobem.org.br

Poslanie

Mutirão no Bem podporuje rodiny v sociálne ohrozených komunitách a zameriava sa na osobnostný rozvoj mládeže. Táto organizácia sa riadi heslom „miluj blížneho svojho ako seba samého“ a jej hlavným cieľom je zdieľať myšlienku láskyplného prijímania a spolucítenia.

Marketingové ciele

Organizácia Mutirão no Bem chcela, aby sa o nej a jej poslaní dozvedelo viac ľudí. Služba Ad Grants predstavovala skvelé riešenie umožňujúce bezplatne zdieľať ich poslanie online s cieľom zvýšiť povedomie, finančné dary a online registrácie dobrovoľníkov.

Priebeh

Prezident organizácie Mutirão no Bem, Luciano Bresciani, kombinuje správu služby AdWords Express s ďalšími úlohami manažmentu neziskovej organizácie. Jednoduché, predovšetkým samoobslužné prostredie platformy AdWords Express, ktoré vyžaduje iba minimálne investície, umožnilo Lucianovi rýchlo vytvoriť a upraviť reklamy vo svojich kampaniach a sledovať ich pokrok na informačnom paneli. Okrem toho vďaka funkcii plánovania reklám mohli reklamy organizácie zamerané na práva detí informovať používateľov v neočakávaných momentoch, že je na svete množstvo ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Pre časovo zaneprázdneného prezidenta tejto organizácie je AdWords Express nedoceniteľné marketingové riešenie.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Od spustenia kampaní AdWords Express dosiahla organizácia Mutirão no Bem nárast povedomia – jej reklamy sa zobrazili viac ako miliónkrát za päť mesiacov a prilákali 15 000 kliknutí na jej web. V priebehu jedného mesiaca sa zvýšil aj počet ľudí, ktorí chceli darovať financie online, vďaka čomu online dary dosiahli 39 % z celkovej sumy finančnej zbierky v daný mesiac. Vďaka zvýšenému povedomiu došlo tiež k nárastu počtu ľudí so záujmom o dobrovoľnícku činnosť v organizácii Mutirão no Bem až o 40 %.

„Služba Ad Grants nám pomohla zvýšiť počet zhliadnutí nášho webu. Jej nástroje nám umožnili zacieliť na požadované publikum, konkrétne na geografické oblasti, v ktorých by sme chceli získať vyšší počet dobrovoľníkov. Ľudia, ktorí hľadajú príležitosti na dobrovoľnícku činnosť alebo majú záujem darovať financie, môžu vďaka službám AdWords Express a Ad Grants nájsť organizáciu Mutirão no Bem vo výsledkoch vyhľadávania.“
Luciano Bresciani, prezident