Moms In Prayer International

Za 90 dní vyzbierala organizácia Moms in Prayer International prostredníctvom programu Google Ad Grants internetové dary v hodnote 17 000 USD.

Marketingové ciele

  • Získavanie finančných prostriedkov
  • Odbery správ
  • Zvýšenie povedomia

Meradlo úspechu

$17,000

v podobe darov za 90 dní

1 500

registrácií na odber správ za 90 dní

Stručný prehľad

Moms In Prayer International

Miesto: USA www.momsinprayer.orgwww.communityboost.org

Poslanie

Moms in Prayer International je organizácia pre veriacich, ktorej cieľom je pomôcť deťom a školám na celom svete tým, že združuje matky k modlitbám.

Marketingové ciele

Táto organizácia využíva dosah programu Google Ad Grants na zvyšovanie povedomia, vzbudzovanie záujmu o poskytované programy, získavanie finančných prostriedkov a zvyšovanie odberov správ. Konečným cieľom marketingového úsilia je zjednotenie matiek na posilnenie komunít.

Prístup

Účet Ad Grants organizácie Moms in Prayer spravuje agentúra pôsobiaca v oblasti digitálneho marketingu Community Boost Consulting. Na sledovanie darov, odberov správ a registrácií na skupinové modlitby podporovaných službou Google Ads používa sledovanie konverzií. Okrem toho pomohli štatistiky z údajov služby Analytics vytvoriť nové lieviky akvizícií darcov. Generálny riaditeľ agentúry Community Boost Consulting Cameron Ripley vysvetľuje: „Vďaka údajom služby Analytics vieme, že existuje veľa ďalších príležitostí na konverziu matiek na podporovateľov, než len dúfať, že darujú pri prvej návšteve webu.“

Pri dosahovaní rôznych cieľov reklamných kampaní vrátane darov, predajov v rámci elektronického obchodu a generovania odberateľov správ bolo tiež kľúčové ponúkanie cien prostredníctvom maximalizácie konverzií. Cameron dodáva: „Po implementovaní maximalizácie konverzií došlo k zvýšeniu konverzného pomeru a miery prekliknutí v prípade každej kampane Google Ads, pretože systém efektívnejšie zobrazoval reklamy. Maximalizácia konverzií automaticky zvyšuje ponuky, keď je vyššia pravdepodobnosť, že v prípade konkurenčného kľúčového slova dôjde ku konverzii.“

Vplyv programu Google Ad Grants

Program Google Ad Grants vygeneroval pre organizáciu Moms in Prayer International internetové dary v hodnote 17 000 USD, 1 500 odberov správ a 123 registrácií na skupinové modlitby za 90 dní. Počas tohto časového obdobia viedlo jedno vyhľadávanie k daru v hodnote 2 000 USD. Okrem tohto pomohla služba Google Ads získať 60 000 návštev webu, čím efektívne zvýšila povedomie o organizácii.

„Sme neskutočne vďační za to, ako program Google Ad Grants pozdvihol našu farnosť. Do konca roka 2017 pomohla agentúra Community Boost vygenerovať internetové výnosy v hodnote viac ako 15 000 USD priamo z programu Google Ad Grants a zároveň získať 1 464 ďalších odberateľov správ a opakované ročné dary v hodnote 3 575 USD.“
Estha Trouw, vedúca oddelenia strategických partnerstiev organizácie Moms In Prayer International