Make a Difference

Organizácia Make a Difference používa program Google Ad Grants na strategické budovanie medzinárodných zdrojov.

Marketingové ciele

  • Vybudovať sieť dobrovoľníkov
  • Zvýšiť príjem z peňažných darov
  • Zvýšiť povedomie o sezónnych udalostiach

Meradlo úspechu

700 tis.

zobrazení mesačne

30 tis.

registrovaných dobrovoľníkov

30%

návštevnosti webu z programu Ad Grants

Stručný prehľad

Make a Difference

Miesto: Bangalúr, India www.makeadiff.in

Poslanie

Organizácia Make a Difference (MAD) bola založená v roku 2006 a má pobočky v 23 indických mestách. Sídli v blízkosti Bangalúru v Indii a povzbudzuje deti žijúce v detských domovoch a útulkoch, aby objavili svoje silné stránky a využili svoj plný potenciál. MAD poskytuje týmto deťom kreatívne výukové priestory a pracuje na zlepšení kvality ich vzdelávania, ako aj zvýšení množstva ich pracovných príležitostí

Marketingové ciele

Gloria, generálna riaditeľka organizácie MAD, hovorí: „Program Google Grants je nenahraditeľnou pomocou pre všetky neziskové organizácie, najmä pre indické neziskové organizácie, ktoré iba začínajú s propagáciou na internete.“ MAD používa účet programu Google Ad Grants na nábor nadšených dobrovoľníkov, ktorí by chceli stráviť rok prácou pre organizáciu, ďalej na zvýšenie povedomia o organizácii, získanie darov online a identifikáciu a prioritizáciu miest pre medzinárodné rozšírenie.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Program Google Ad Grants poskytol organizácii MAD voľné prostriedky nielen na propagáciu existujúcich aktivít v 23 mestách, ale aj na zvyšok Indie a sveta. Údaje v službe Google Ads ukazujú, v ktorých mestách a krajinách sa ľudia najviac zaujímajú o organizáciu MAD. Tá potom používa tieto údaje na identifikáciu miest, kam by sa mala rozšíriť. Okrem toho program Ad Grants umožňuje organizácii vybudovať sieť dobrovoľníkov, ktorých by neboli schopní osloviť prostredníctvom tradičných marketingových metód. Približne 20 % z celkovej základne dobrovoľníkov sa dozvedelo o organizácii prostredníctvom propagácie v službe Google Ads a približne 30 % návštevnosti webu pochádza z kampaní Ad Grants.

„Program Ad Grants je silný kanál na získavanie medzinárodných darov. Tiež nám umožňuje na základe prijatých darov a prejaveného záujmu získať rýchle informácie o tom, do ktorých krajín by sme mohli rozšíriť naše aktivity na získavanie prostriedkov.“
Gloria Benny, generálna riaditeľka, MAD