Kiwis for Kiwi

Organizácia Kiwis for kiwi zvýšila pomocou Plánovača kľúčových slov v účte Ad Grants návštevnosť svojho webu o 105 %.

Marketingové ciele

  • Zvýšiť návštevnosť webových stránok
  • Zvýšiť online viditeľnosť a povedomie o značke

Meradlo úspechu

105%

nárast online návštevnosti

25%

nárast sprostredkovaní z Googlu

Stručný prehľad

Kiwis for Kiwi

Miesto: Nový Zéland www.kiwisforkiwi.org

Poslanie

Kiwis for kiwi™ podporuje miestne organizácie a komunity aktívne v ochrane vtáka kivi a jeho prirodzeného prostredia. Poskytuje financovanie, školenia a zdroje pre ochranárske projekty zamerané na pomoc vtákom kivi. Tiež zabezpečuje sprostredkovanie kontaktov na dobrovoľníkov. Spoločne sa snažia o zvýšenie povedomia, vzdelávanie verejnosti a vytvorenie záujmu u všetkých Novozélanďanov, aby sa pripojili k boju a stali sa súčasťou organizácie Kiwis for kiwi™.

Marketingové ciele

Počas posledných dvoch rokov vytvorila organizácia Kiwis for kiwi™ komunitu oddaných nasledovníkov, ktorých však nebolo príliš veľa. Ich webová návštevnosť sa nevyvíjala a organizácia nerástla. So snahou o oslovenie širšieho publika sa obrátila o pomoc na program Google Ad Grants, ktorý by pomohol vytvoriť silné zastúpenie v online svete. Chceli nájsť spôsob, ako priviesť na svoj web návštevníkov, aby mohli vzdelávať verejnosť, prepojiť jednotlivcov s partnerskými organizáciami a získať viac darov.

Priebeh

Organizácia Kiwis for kiwi™ spolupracovala s reklamnou agentúrou na identifikácii krokov, ktoré by jej pomohli vytvoriť kampane v rozhraní Google Ads a určiť tie správne kľúčové slová odrážajúce marketingové ciele. Účet rozdelili do troch rôznych kampaní (Vzdelávanie, Povedomie o značke a Spôsoby zapojenia). Potom použili Plánovač kľúčových slov na vytvorenie kľúčových slov relevantných pre jednotlivé kategórie. Po vytvorení všeobecného zoznamu pracovali so spomínanou agentúrou na spresnení výrazov tak, aby odrážali ponuku organizácie. Tento krok im umožnil lepšie kontrolovať návštevnosť webu.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Počas prvého mesiaca propagácie pomocou programu Google Ad Grants zaznamenala organizácia Kiwis for kiwi™ nárast návštevnosti kampane na získanie prostriedkov o 105 % a priviedla na web rekordný počet 12 000 návštevníkov. V priebehu nasledujúcich siedmich mesiacov návštevnosť zo služby Google Ads ďalej rástla o 25 % a v súčasnosti predstavuje 80 % z celkovej návštevnosti webu. Organizácia aktívne sleduje svoje kampane a teší sa úspechu a rastu. Čoskoro uplynie rok, odkedy sa organizácia Kiwis for kiwi™ stala súčasťou programu. Medzi ďalšie plány patrí implementácia sledovania konverzií v nástroji Google Analytics, aby lepšie porozumela počtu darov, ktoré získava prostredníctvom služby Google Ads.

„S obmedzeným marketingom a rozpočtom sa nám často stávalo, že sme oslovovali ľudí, ktorí už boli našimi priaznivcami. Program Ad Grants priniesol organizácii Kiwis for kiwi nový kanál a príležitosť osloviť nové publikum.“
Michelle Impey, výkonná riaditeľka, Kiwis for kiwi™