The Houston Food Bank

Vďaka programu Google Ad Grants došlo počas pomoci organizácie Houston Food Bank pri katastrofe k dvanásťnásobnému zvýšeniu počtu darov.

Marketingové ciele

  • Získavanie darov na pomoc pri katastrofe
  • Šírenie povedomia pri zvýšenom dopyte
  • Nábor dobrovoľníkov

Meradlo úspechu

+187%

hovorov

7x

konverzií

12x

darov

Stručný prehľad

The Houston Food Bank

Miesto: USA www.houstonfoodbank.orgwww.rkdgroup.com

Poslanie

Potravinová banka Houston Food Bank rieši hlad aj plytvanie potravinami, a to distribúciou 122 miliónov výživných jedál v rámci svojej siete 1 500 komunitných partnerov v juhovýchodnom Texase a zaisťovaním potravy pre 800 000 jednotlivcov ročne.

Výzva

V roku 2017 viedli potopy v dôsledku hurikánu Harvey k hromadným evakuáciám a mnoho ľudí potrebovalo vodu, potraviny, oblečenie a ďalšie základné trvanlivé veci. Na pomoc pri katastrofe distribuovala organizácia Houston Food Bank tieto zdroje útulkom v Houstone a okolitých oblastiach. Vzhľadom na náhle zvýšenie dopytu po potravinovej pomoci potrebovala organizácia rýchlo zvýšiť povedomie o svojich službách, získať finančné prostriedky a nabrať dobrovoľníkov.

Prístup

Organizácia Houston Food Bank požiadala o pomoc marketingovú a fundraisingovú agentúru RKD Group, ktorá jej poradila, aby rýchlo optimalizovala svoj účet Ad Grants a zachytila zvýšený záujem o vyhľadávanie potravinovej pomoci, darov a príležitostí pre dobrovoľníkov v súvislosti s hurikánom. Optimalizačné stratégie zahŕňali úpravu znenia značkovej reklamy, novú kampaň pre hurikán Harvey a využitie odkazov na podstránku. Údaje zo sledovania konverzií umožnili organizácii pochopiť priamy vplyv jej reklám Google Ads v rámci pomoci pri katastrofe.

Výsledky

Účet Ad Grants účinne zvyšoval povedomie a prepájal ľudí, ktorí utiekli pred hurikánom, s prostriedkami organizácie vyhradenými pre naliehavé okolnosti. V porovnaní s rovnakým mesiacom v predchádzajúcom roku sa počet darov získaných na základe reklám Google Ads zvýšil o 1 211 % a počet hovorov organizácii o 187 %. Aktualizované znenie reklamy v značkovej kampani viedlo k 1 067 %-nému nárastu konverzií, ktoré úspešne zachytili zvýšenú návštevnosť značky plynúcu zo spravodajstva o dobročinných aktivitách organizácie. Počet konverzií na základe reklám Google Ads zameraných na nábor dobrovoľníkov sa zvýšil o 500 %. Počet konverzií v rámci všetkých kampaní sa celkove zvýšil o 741 %. Použitie optimalizačných stratégií, aby dosahovali reklamy Google Ads počas katastrofy maximálny možný vplyv, bolo rozhodujúce pre rýchle získavanie darov, nábor dobrovoľníkov a zvyšovanie povedomia.

„Práca agentúry RKD Group v našom účte Google Ad Grants počas hurikánu Harvey nám umožnila v komunite osloviť ľudí v núdzi a všetkých, ktorí chceli pomôcť s jej obnovou. Reklamy Google Ads boli kľúčové pri zvyšovaní nášho vplyvu v rámci pomoci pri katastrofe.“
Adele Brady, riaditeľka pre komunikáciu organizácie The Houston Food Bank