Habitat For Humanity

Habitat Wake zvyšuje svoj vplyv investovaním do plateného účtu Google Ads a udržanie darcov pomocou remarketingových obsahových kampaní.

Marketingové ciele

  • Zvýšenie počtu nepeňažných darov
  • Zvýšenie počtu peňažných darov
  • Zvýšenie počtu hovorov

Metriky úspešnosti

585+

hovorov z reklám Ad Grants za rok

900

konverzií darov z reklám Ad Grants za rok

$284,000+

nepeňažných darov za rok

Stručný prehľad

Habitat For Humanity

Miesto: USA www.habitatwake.org

Poslanie

Organizácia Habitat for Humanity spája ľudí pri budovaní príbytkov a komunít a prináša nádej. Od roku 1985 spolupracovala s obchodníkmi s nehnuteľnosťami, darcami a dobrovoľníkmi pri výstavbe viac ako 750 bezpečných, cenovo dostupných a energeticky úsporných príbytkov vo všetkých častiach okresov Wake a Johnston v Severnej Karolíne. Praktizuje filozofiu „podania pomocnej ruky, nie rozdávania“ a stavia na existujúcich prostriedkoch spoločenstva: finančných, fyzických, prírodných, ľudských, spoločenských a duchovných.

Marketingové ciele

Habitat Wake pomocou svojho účtu Ad Grants aj plateného účtu Google Ads zvyšuje počet ľudí, ktorí každý mesiac plánujú vyzdvihnutia nepeňažných darov. Darované domáce potreby predáva obchod Habitat ReStore a získané financie slúžia na podporu programov a poskytovanie cenovo dostupných domácich potrieb a nábytku pre komunitu.

Prístup

Organizácia si na správu svojho účtu Ad Grants a plateného účtu Google Ads najala spoločnosť Nonprofit Megaphone, ktorá je certifikovanou profesionálnou agentúrou pre program Ad Grants. Rozhodla sa investovať do plateného účtu, ktorý jej umožnil rozšíriť svoj dosah, využívať obsahové reklamy a spúšťať remarketingové kampane. Olivia Bowlerová, riaditeľka pre komunikáciu organizácie Habitat for Humanity v okrese Wake County, hovorí: „V čoraz konkurenčnejšom svete internetovej inzercie umožnil platený účet našej organizácii rozšíriť svoj dosah využitím pokročilých marketingových funkcií a sietí a zároveň zvýšiť prírastkové dary. Oceňujeme kontrolu nad posolstvom, zacielením a sledovaním reklám, ktorú nám účet Google Ads poskytuje.“ Grant Hensel, riaditeľ spoločnosti Nonprofit Megaphone, poznamenal: „Sme nadšení, že môžeme spolupracovať s organizáciou Habitat Wake a pomocou plateného účtu Google Ads a účtu Ad Grants šíriť jej posolstvo. Každá z týchto platforiem je aj samostatne veľmi výkonná, ale vo svete internetového marketingu toho spoločne dokážu oveľa viac. Našim klientom chceme poskytnúť všetky výhody, ktoré sú k dispozícii.“

Vplyv účtu Google Ads

Využitie výkonu viacerých nástrojov Googlu

Účet Google Ad Grants aj platený účet Google Ads umožnili organizácii Habitat Wake osloviť viac ľudí zaujímajúcich sa o jej aktivity a získať viac darov, hlavne tých nepeňažných, ktoré môže znova predať. Habitat Wake pomocou služby Google Analytics a Správcu značiek Google sleduje konverzie v oboch účtoch, takže sa údaje prenášajú priamo do rozhrania služby Google Ads.

Zvýšenie prírastkových darov a hovorov

Organizácia sleduje po naplánovaní vyzdvihnutí darov do obchodu Habitat ReStore „stránku s potvrdením“ a môže tak priamo priradiť prírastkové dary konkrétnym reklamám. Všetky dary majú peňažnú hodnotu, ktorú organizácia vypočítala. Priraďovanie hodnôt ku konverziám jej umožňuje zistiť celkovú hodnotu získanú na základe reklám naprieč rôznymi konverziami a zjednodušuje zobrazenie návratnosti investícií. Odoslanie formulára so žiadosťou o vyzdvihnutie daru prinieslo organizácii konverznú hodnotu v priemere 277 USD a celková hodnota sa za šesť mesiacov vyšplhala na viac ako 153 000 USD.

Za 30 dní zaistil účet Grants organizácii 75 plánovaných vyzdvihnutí darov v hodnote tisícov dolárov. Organizácia využila program Ad Grants na zvýšenie príjmu darov pred otvorením nového obchodu a vďaka tomuto programu pozorovala nárast návštevnosti webu a počtu darov, ku ktorému by inak nedošlo. Vo svojich reklamách Ad Grants používa tiež rozšírenia o volanie, ktoré jej umožňujú pridávať telefónne čísla do reklám. Iba za rok dokázali zaistiť viac ako 585 hovorov.

Rozšírenie o remarketingové obsahové reklamy na účely zvýšenia dosahu

Habitat Wake pomocou svojho plateného účtu Google Ads spúšťa remarketingové obsahové kampane, vďaka ktorým oslovuje návštevníkov webu, aby darovali znova, alebo pripomína darovať tým, ktorí pri prvom stretnutí so značkou ešte neboli o poskytnutí daru rozhodnutí. Remarketing umožňuje organizácii zostať s cieľovým publikom v úzkom kontakte, čím zvyšuje vplyv jej reklám.

„Náš platený účet Google Ads nám umožňuje rozširovať dosah a využívať funkcie, ako je remarketing. Zároveň nám pomáha zvyšovať prírastkové dary.“
Olivia Bowlerová, riaditeľka pre komunikáciu organizácie Habitat for Humanity v okrese Wake County