GlobalGiving

Organizácia GlobalGiving použila metriky sledovania konverzií na získanie kvalifikovanej návštevnosti, čo im umožnilo žiadať o účasť v programe Grantspro.

Marketingové ciele

  • Zvýšiť počet návštev webových stránok projektu
  • Rozšíriť pôsobenie do nových krajín
  • Získať dary online

Meradlo úspechu

viac ako 4 tis.

konverzií

viac ako 390 tis.

kliknutí na webové stránky

5 tis.

darov

Stručný prehľad

GlobalGiving

Miesto: USA www.globalgiving.org

Poslanie

GlobalGiving je organizácia poskytujúca sociálnym podnikom a neziskovým organizáciám z celého sveta šancu získať peniaze na zlepšenie vlastnej komunity. Na webe GlobalGiving.org môžu potenciálni darcovia vyhľadávať projekty podľa regiónov alebo tém a vybratá organizácia im bude posielať aktuálne informácie o tom, ako využíva ich dar. GlobalGiving je trhovisko aktivít s pozitívnym vplyvom. Ľudia venujú svoj čas a peniaze charitatívnym organizáciám, ktoré sa snažia urobiť svet trochu lepším miestom pre život.

Marketingové ciele

Organizácia GlobalGiving si uvedomuje, že ľudia sa väčšinou rozhodnú prispieť iba v prípade, že majú dostatok informácií o tom, ako sa využijú ich peniaze. Preto organizácia využíva svoje webové stránky na informovanie o problémoch a potom prepojí darcov s viac ako 10 000 overenými projektmi z celého sveta, ktoré potrebujú pomoc. Po vyskúšaní tradičných marketingových stratégií sa organizácia GlobalGiving v roku 2008 obrátila na program Google Ad Grants, aby zvýšila kvalifikovanú návštevnosť svojho webu a počet darov na ponúkané projekty. Testovaním online marketingových stratégií v účte Ad Grants, ktoré boli úspešné pri dosahovaní stanovených cieľov, strávili viac ako šesť rokov.

Priebeh

Produktový riaditeľ Kevin Conroy pravidelne porovnáva údaje o výkonnosti kampaní Google Ads s ďalšími organizáciami v odbore a spotrebiteľskými trendmi a snaží sa hľadať nové príležitosti. Okrem toho metriky sledovania konverzií a trendy v objeme kliknutí ukazujú, ktoré kampane a projekty si získavajú stále väčšiu obľúbenosť a pomáhajú Kevinovi nastaviť marketingové ciele a stratégie organizácie GlobalGiving. Program Google Ad Grants umožňuje organizácii zacieliť na správne osoby v správny čas so správnou výzvou na akciu a pomáha ľuďom neustále získavať informácie a prispievať na potrebné projekty.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Organizácia GlobalGiving začala používať sledovanie konverzií, aby zistila, koľko darov a odberov bulletinov pochádza z kampaní v účte Ad Grants. Na optimalizáciu kampaní používa metriky sledovania konverzií, čo im v konečnom dôsledku pomáha naplno využiť mesačný rozpočet 10 000 USD. Vďaka tomu mohli žiadať o účasť v programe Grantspro, v rámci ktorého získali zvýšený rozpočet vo výške 40 000 USD na mesiac. Pozitívne prínosy účtu Ad Grants sa tým ešte zvýšili. Iba samotný zvýšený rozpočet zdvojnásobil návštevnosť webu GlobalGiving a výdavky v službe Google Ads. V súčasnosti je návštevnosť webových stránok organizácie na úrovni 400 % oproti obdobiu pred začiatkom využívania programu Ad Grants v roku 2008. Organizácia neprestáva testovať nové stratégie, ktoré by jej umožnili naplno využiť zvýšený rozpočet.

„Program Google Ad Grants nám pomohol priviesť na náš web viac než 350 000 návštevníkov a priniesol nám viac ako 5 000 darov v celkovej hodnote 440 000 USD.“
Kevin Conroy, produktový riaditeľ, GlobalGiving