Fuse School

Organizácia Fuse School pomocou údajov služby Google Analytics dokázala optimalizovať kampane AdWords Express a dosiahnuť svoje ciele v oblasti online marketingu.

Marketingové ciele

  • Podporiť návštevnosť webu
  • Zvýšiť povedomie o značke
  • Zvýšiť interakcie s online obsahom

Meradlo úspechu

73%

návštevnosti webu bolo podporených službou AdWords Express

76%

návštevnosti webu podporenej službou AWX tvorili noví používatelia

3

priemerný počet stránok zobrazených z návštev cez službu AWX

Stručný prehľad

Fuse School

Miesto: Londýn, Spojené kráľovstvo www.fuseschool.org

Poslanie

Poslaním organizácie Fuse School je poskytovať bezplatné vzdelávanie prostredníctvom online kurzov v oblasti vedy, informačných technológií, podnikania, matematiky a angličtiny.

Marketingové ciele

Marketingovým cieľom organizácie Fuse School je zvýšiť povedomie o značke a počet zobrazení webových vzdelávacích zdrojov. Pomocou služby AdWords Express programu Ad Grants cieli na používateľov, ktorí vyhľadávajú výukové materiály, a privádza na svoj web relevantných návštevníkov. Cieľovým publikom sú študenti vo veku 12 až 16 rokov, ako aj učitelia a rodičia, ktorí hľadajú vzdelávací obsah.

Priebeh

Lucy Billingsová, manažérka organizácie Fuse School, využila dáta z informačného panela AdWords Express a prehľadov Google Analytics, ktoré jej pomohli urobiť rozhodnutia týkajúce sa stratégie online marketingu, a zároveň sa pravidelne vracala do centra pomoci, z ktorého čerpala potrebné informácie. Dáta služby Analytics ukazujú, že používatelia, ktorí pôvodne klikli na reklamy AdWords Express a potom navštívili webové stránky, si priemerne zobrazili o jednu stránku viac než návštevníci z iných zdrojov, a vracajúci sa návštevníci si prehliadli šesť stránok.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Úspech sa dostavil hlavne vďaka tomu, že organizácia pomocou služby Google Analytics zistila, aký objem návštevníkov prichádza prostredníctvom reklám AdWords Express, a hneď ako na webové stránky vstúpili, sledovala, ako sa správajú. V prípade kampaní spustených v roku 2016 bola najväčším zdrojom návštevnosti služba AdWords Express pre Ad Grants, ktorá na webové stránky priviedla 73 % návštevníkov. Okrem nárastu návštevnosti webových stránok sa vplyv služby AdWords Express prejavil aj v miere zapojenia návštevníkov. Väčšina návštevníkov zo služby AdWords Express prišla na stránky prvýkrát, ale tí, ktorí sa na web Fuse School vrátili kvôli ďalšiemu obsahu, si priemerne zobrazili šesť stránok, sledovali výukové videá a hľadali ďalšie informácie o ponúkaných službách.

„Pomocou služby Google Analytics a zdrojov z online podpory naša organizácia pochopila, ako merať svoje ciele a využiť službu AdWords Express na maximum. Vďaka meraniu času, ktorý používatelia strávia na našich webových stránkach, sme zistili, že sa blížime k stanovenému cieľu, ktorým je vytvárať zaujímavý obsah.“
Lucy Billingsová, manažérka organizácie Fuse School