The Fred Hollows Foundation

Nadácia Fred Hollows Foundation používa program Ad Grants, ako i platené služby Google Ads na zvýšenie vplyvu online kampaní.

Marketingové ciele

  • Zvýšiť povedomie o očných ochoreniach
  • Priviesť návštevníkov na web
  • Zvýšiť počet darov

Meradlo úspechu

87 tis.

kliknutí na webové stránky

viac ako 2 tis.

konverzií

Stručný prehľad

The Fred Hollows Foundation

Miesto: Austrália www.hollows.org.au

Poslanie

Nadácia Fred Hollows Foundation so sídlom v Austrálii sa snaží ukončiť výskyt vyhnuteľnej slepoty a zlepšiť zdravotný stav pôvodných obyvateľov Austrálie. Viac ako 200 miliónov ľudí na celom svete je buď slepých, alebo zrakovo postihnutých. Často môže tento stav napraviť jednoduchý zákrok, no mnoho ľudí nemá dostatok prostriedkov na získanie kvalitnej pomoci. Nadácia sa zameriava na poskytovanie komplexnej liečby rôznych druhov príčin spôsobujúcich tieto problémy, čím pomáha zlepšiť kvalitu života miliónov ľudí.

Marketingové ciele

Nadácia si kladie za cieľ vybudovať povedomie verejnosti o zdraví očí ako dôležitom rozvojovom cieli. Organizácia využíva účet Ad Grants a platený účet Google Ads na zvýšenie povedomia, návštevnosti na webových stránkach organizácie aj charitatívnych udalostí a počtu online darov.

Priebeh

Nadácia Fred Hollows Foundation maximalizovala vplyv online marketingových aktivít vykonávaných prostredníctvom účtu Ad Grants využitím samostatného plateného účtu Google Ads. Pri svojich online marketingových aktivitách využíva nadácia služby digitálnej agentúry Loves Data. Cenu za kliknutie 2 USD z programu Ad Grants používa na zacielenie kľúčových slov s menšou konkurenciou a na všeobecnejšie slová s vysokou návštevnosťou používa vyššie cenové ponuky v platenom účte Google Ads. Platený účet Google Ads nadácii tiež umožňuje využiť funkcie, ktoré nie sú dostupné v grantovom programe, ako sú remarketing a Obsahová sieť Google. Remarketing umožňuje organizácii osloviť používateľov, ktorí už navštívili ich webové stránky, v kľúčových okamihoch ďalších marketingových kampaní. Nadácia tiež aktualizuje obsah svojich webových stránok na základe kľúčových slov s vysokou návštevnosťou z oboch účtov Google Ads. Stránky tak zostávajú aj naďalej relevantné.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

V priebehu rozpočtového roka 2013 bol podiel účtu Google Ad Grants na získaní online darov pre organizáciu takmer 15 % a pomohol nadácii Fred Hollows Foundation získať zdroje na viac ako 4,5 milióna očných operácií a ošetrení. Pomocou aktivít v účte Ad Grants získala nadácia 87 000 kliknutí a 2 000 konverzií za 12 mesiacov. Tiež vďaka nemu môžu testovať efektivitu rôznych podôb kampaní a znení reklamy. Nadácia Fred Hollows Foundation používa poznatky získané pomocou účtu Ad Grants v platenom účte Google Ads. Táto stratégia im pomohla získať ocenenie Najlepšia austrálska charitatívna organizácia roka 2013.

„Aktívna správa účtu a súčasné využívanie platforiem Ad Grants i Google Ads nám umožnilo päťnásobne zvýšiť náš vplyv v porovnaní so samostatným využitím účtu Ad Grants.“
Aisling Wallace, vedúci digitálneho oddelenia, Loves Data