Federation of Canadian Artists

Program Ad Grants pomáha organizácii The Federation of Canadian Artists zapojiť ľudí so záujmom o umenie do rôznych kurzov a exhibícií pomocou služby AdWords Express.

Marketingové ciele

  • Priviesť návštevníkov na web
  • Zvýšiť počet online registrácií
  • Motivovovať prispievanie

Meradlo úspechu

70,000

kliknutí na webové stránky

23%

nárast online aktivity

7%

nárast online členstiev

Stručný prehľad

Federation of Canadian Artists

Miesto: Vancouver, Kanada www.artists.ca

Poslanie

Organizácia The Federation of Canadian Artists (FCA) bola založená v roku 1941. Venuje sa šíreniu povedomia o umení a kultúre medzi všetkých Kanaďanov a prehĺbeniu ich porozumenia – poskytovaním vzdelávania, exhibícií a komunikácií vo vizuálnych umeniach, ako aj podpory a propagácie začínajúcim či profesionálnym umelcom, ktorí sú jej členmi.

Marketingové ciele

Organizácia FCA sa zameriava na zvyšovanie povedomia s cieľom rozšíriť komunitu umelcov, propagovať zapájanie kanadskej verejnosti do kurzov a exhibícií a získavať finančné dary. Program Ad Grants jej pomohol dosiahnuť tieto ciele zvýšením návštevnosti webových stránok, propagovaním registrácií aktivít a zvýšením objemu finančných darov prostredníctvom online registrácií členstva.

Priebeh

Výkonný riaditeľ Patrick Meyer potreboval efektívne usporiadať svoj účet AdWords Express v programe Ad Grants, aby organizácia FCA dosiahla svoje marketingové ciele. Služba AdWords Express mu poskytla široký rad kategórií, z ktorých si mohol vybrať. Pozorne zvolil kategórie, ktoré boli najvhodnejšie pre jeho organizáciu, a systém automaticky vygeneroval zoznam súvisiacich hľadaných výrazov, ktoré budú spúšťať reklamy organizácie FCA. Zacielenie na polohu predstavovalo ďalšiu efektívnu stratégiu zacielenia služby AdWords Express, ktorú Patrick implementoval, aby tak zobrazoval reklamy na exhibície na medzinárodnej úrovni, ale reklamy na umelecké kurzy iba lokálne v rámci vzdialenosti, ktorú by boli ľudia ochotní precestovať. Patrick ďalej mohol spresniť kampane vďaka sledovaniu informačného panela služby AdWords Express, kde sa nachádzajú hľadané frázy priradené k jeho reklamám. Identifikoval tak hľadané frázy, ktoré v súvislosti s reklamami prilákali irelevantnú návštevnosť, a odstránil ich.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Služba AdWords Express umožnila organizácii FCA bez problémov osloviť cieľové publikum a prilákať nových návštevníkov na jej webové stránky, ako aj do galérie. V roku 2015 ich reklamy v službe AdWords Express získali 70 000 kliknutí, online registrácie aktivít sa zvýšili o 23 % a štandardné registrácie darcov sa zvýšili o 7 %. Flexibilné funkcie služby AdWords Express umožnili Patrickovi upraviť na mieru posolstvo organizácie a zacieliť ho, pričom mal k dispozícii automatické procesy uľahčujúce pravidelnú správu účtu. Organizácia FCA bude pokračovať vo využívaní služby AdWords Express na dosahovanie marketingových cieľov a šírenie svojho posolstva.

„Služba AdWords Express sa osvedčila ako jeden z najjednoduchších a najefektívnejších spôsobov, ako rozšíriť rady našich aktuálnych členov a klientov.“
Patrick Meyer, výkonný riaditeľ organizácie Federation of Canadian Artists