Elder Wisdom Circle

Organizácia Elder Wisdom Circle využíva program Grantspro na prepojenie dobrovoľníkov z prostredia seniorov s osobami hľadajúcimi rady.

Marketingové ciele

  • Nájsť osoby hľadajúce rady
  • Osloviť potenciálnych dobrovoľníkov a podporovateľov
  • Propagovať články s radami

Meradlo úspechu

65%

podiel zo všetkých osôb hľadajúcich rady

71%

nárast návštevnosti stránok

15%

online dary a registrácie dobrovoľníkov

Stručný prehľad

Elder Wisdom Circle

Miesto: Severná Amerika www.elderwisdomcircle.org

Poslanie

Organizácia Elder Wisdom Circle (EWC) pripravuje medzigeneračný internetový program, ktorý prepája dobrovoľníkov starších ako 60 rokov s mladšími osobami hľadajúcimi empatické a užitočné rady. Jej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom pomoc a zároveň zlepšiť ich postoj voči starším generáciám. Pokiaľ ide o seniorov, cieľom je vytvoriť organizáciu, ktorá by uznala ich dôležitosť a kde by sa cítili užitoční a docenení.

Marketingové ciele

Jedným z hlavných cieľov EWC je osloviť mladých ľudí hľadajúcich rady, ktorí by ocenili slová múdrosti od ľudí z generácie starých rodičov. Okrem toho sa EWC pokúša osloviť potenciálnych priaznivcov, z ktorých by sa mohli stať darcovia alebo dobrovoľníci. Snaží sa predstaviť svoj jedinečný pracovný model organizácie tým, ktorí ho ešte nepoznajú. Doug Meckelson, zakladateľ a prezident organizácie, vedel, že ideálnym miestom, kde osloviť cieľové publikum mladých ľudí, je internet. Preto sa organizácia stala jedným z raných účastníkov programu Google Ad Grants. Kampaň zožala okamžitý úspech a rýchlo minula štandardný grant vo výške 10 000 dolárov na mesiac. Vzhľadom na vysokú výkonnosť účtu, presvedčivú stratégiu a pozitívny vplyv na komunitu bola organizácia EWC prijatá do programu Grantspro, v rámci ktorého získala zvýšený grant 40 000 dolárov na mesiac. V službe Analytics si Doug všimol, že čoraz viac návštevníkov prichádza na web z mobilných zariadení – z 8 % v jednom roku vzrástol podiel na 17 % v ďalšom roku. Preto v novembri 2013 Doug inovoval web a optimalizoval ho pre mobilné zariadenia, aby organizácia držala krok s trendom presunu cieľového publika na mobilné telefóny a tablety.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Ako príjemca grantu z programu Grantspro používa Doug službu Analytics, kde pomocou sledovania konverzií monitoruje najnovšie trendy. Vďaka tomu môže robiť informované rozhodnutia. Všimol si napríklad, že najviac návštevníkov prichádza na web EWC prostredníctvom kampaní Google Ads. Minulý rok bol podiel návštev sprostredkovaných službou Google Ads 71 % zo všetkých návštevníkov a 65 % z návštevníkov hľadajúcich rady. Vďaka programu Grantspro dokázala organizácia EWC osloviť minulý rok o 240 % viac priaznivcov, ako keď využívala iba štandardný grant. Vďaka tomu mohla poradiť ďalším 8 000 osobám a vytvoriť dodatočný priestor na 12 000 hodín dobrovoľníckej služby pre seniorov. Okrem toho 15 % darov a 15 % prihlášok dobrovoľníkov pochádzalo od používateľov, ktorí organizáciu objavili vďaka reklamám Google Ads. Zvýšený rozpočet z programu Grantspro umožnil Dougovi premýšľať nad tým, ako rozšíriť publikum a okrem Severnej Ameriky lepšie zacieliť aj na ľudí z ďalších krajín, ktorí hľadajú rady. Keďže chce zabezpečiť, aby bol navýšený rozpočet využitý čo najlepšie, používa službu Analytics na identifikáciu zdrojov návštevnosti a úspešných kľúčových slov. Okrem toho pravidelne na základe týchto údajov optimalizuje kampane.

„Keby sme nemohli používať kampane Google Ads, organizácia Elder Wisdom Circle by pravdepodobne zanikla. Neexistuje žiadna skutočná alternatíva, pomocou ktorej by propagácia našej neziskovej organizácie mohla byť taká úspešná.“
Doug Meckelson, zakladateľ a prezident, Elder Wisdom Circle