DoSomething.org

Organizácia DoSomething.org prepojila účty služieb Google Analytics a Ad Grants s cieľom zlepšiť výsledky kampaní a porovnávaciu cenu za konverziu v rámci online aj offline kanálov.

Marketingové ciele

  • Mobilizácia spoločensky aktívnej mládeže
  • Zvýšenie počtu registrácií voličov
  • Zvýšenie počtu registrácií dobrovoľníkov

Meradlo úspechu

46,000

osôb, ktorých organizácia motivovala k registrácii v roku 2018

32,000

konverzií za 6 mesiacov

130,000+

návštev za 6 mesiacov

Stručný prehľad

DoSomething.org

Miesto: USA www.dosomething.org

Poslanie

Organizácia DoSomething.org sa zameriava na mladých ľudí a spoločenskú zmenu. Identifikuje ciele, o ktoré sa mladí ľudia zaujímajú, a poskytuje zmysluplné akcie, ktoré môžu v súvislosti s nimi podniknúť offline.

Marketingové ciele

DoSomething.org mobilizuje pomocou služby Google Ads dosiaľ spoločensky najuvedomelejšiu, najzodpovednejšiu a najaktívnejšiu generáciu mladých ľudí. Spája sa s ňou prostredníctvom kampaní v účte Ad Grants, na základe ktorých môže podniknúť konkrétne akcie. V roku 2018 sa konkrétne zamerala na zvýšenie počtu registrácii voličov. Marketingová riaditeľka Carrie Bloxson hovorí: „V súvislosti s registráciou voličov sme zvolili prístup s kombinovanou marketingovou stratégiou a Google Ad Grants je jej kľúčovou súčasťou.“

Prístup

Google Ad Grants umožňuje organizácii DoSomething.org osloviť vo väčšom rozsahu mladých oprávnených voličov relevantným odkazom. Carrie vysvetľuje: „Google Ad Grants umožňuje spojiť náš proces registrácie voličov s ľuďmi, ktorí aktívne hľadajú spôsob, ako vyjadriť svoj názor. Využívame sledovanie konverzií, ktoré nám pomáha pochopiť konverzný pomer a cenu za konverziu osôb začínajúcich a dokončujúcich registráciu“.

Na základe konverzných údajov organizácia zistí, akú majú kanál a správy odozvu u cieľového publika, pričom jej pomáhajú uprednostniť správy s dobrou výkonnosťou. Konverzné údaje pomohli v súvislosti s úsilím organizácie DoSomething.org v oblasti registrácie voličov vytvoriť porovnávaciu cenu za akvizíciu, ktorú porovnáva s inými marketingovými kanálmi. Carrie dodáva: „Naša organizácia robí informované rozhodnutia na základe údajov. Páči sa nám možnosť integrovať údaje služby Google Analytics s hlavným panelom služby Google Ads s cieľom získať rýchly prehľad o výkonnosti bez prechádzania medzi platformami.“

Vplyv programu Google Ad Grants

Google Ad Grants bol v roku 2018 kľúčovým marketingovým kanálom na zvýšenie počtu registrácii voličov vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov. Od spustenia kampaní propagujúcich registráciu voličov prilákal program Google Ad Grants približne 46 000 ľudí, aby sa zaregistrovali na vote.dosomething.org. Viac ako šesť mesiacov viedli kampane Google Ads organizácie DoSomething.org k viac ako 100 000 návštevám webu a 32 000 konverziám s priemernou mierou prekliknutí 12 %.

„Účet Google Ad Grant nám pomáha šíriť medzi mladými ľuďmi povedomie a prepojiť ich s potrebnými zdrojmi a informáciami. Poďme na to!“
Carrie Bloxson, marketingová riaditeľka organizácie DoSomething.org