DonorsChoose.org

Organizácia DonorsChoose.org vyzbierala prostredníctvom programu Google Ad Grants za rok 5 000 darov v hodnote 497 000 $

Marketingové ciele

  • Prepájanie darcov s učiteľmi
  • Motivácia prispievania
  • Zvýšenie počtu registrácií učiteľov

Meradlo úspechu

305k

návštev webu za rok

4,900

darov získaných za rok

7,400

registrácii učiteľov za rok

Stručný prehľad

DonorsChoose.org

Miesto: USA www.donorschoose.org

Poslanie

DonorsChoose.org je popredná platforma v oblasti poskytovania darov verejným školám. Poslaním tejto organizácie je uľahčiť ľuďom pomoc triedam v núdzi s cieľom stať sa národom, v ktorom majú študenti každej komunity prostriedky a skúsenosti potrebné na kvalitné vzdelanie bez ohľadu na ekonomické postavenie komunity. Učitelia v Amerike vytvárajú na tomto webe projekty žiadajúce o zdroje, ktoré potrebujú ich študenti, a darcovia podporujú tieto projekty, ktoré ich motivujú. Od jeho založenia učiteľom v roku 2000 darovali viac ako 3 milióny ľudí a partnerov projektom 760 miliónov dolárov, čím pomohli 31 miliónom študentom predovšetkým v komunitách s nízkymi príjmami. Organizácia DonorsChoose.org je jedinečná medzi platformami financujúcimi vzdelávanie, pretože jej tím skontroluje každú žiadosť o projekt a odošle zdroje priamo škole.

Marketingové ciele

Táto organizácia sa usiluje efektívne vynakladať limitovaný marketingový rozpočet a využíva program Google Ad Grants na účinné prepojenie ďalších darcov a učiteľov s platformou. DonorsChoose.org pomocou služby Google Ads šíri povedomie, motivuje prispievanie, zvyšuje počet registrácií učiteľov, vyžaduje nové projekty učiteľov atď. Yangsin vysvetľuje: „Implementovali sme sledovanie konverzií na meranie vplyvu našich marketingových cieľov. Keďže sme mnohostranným trhoviskom pre darcov, učiteľov a partnerov, naše marketingové kanály musia vyjadrovať potreby všetkých typov používateľov. Stanovili sme ciele pre jednotlivé skupiny a dohodli sme sa na metrike konverzií, ktorú chceme najviac zvýšiť, aby sme dané ciele dosiahli,“ hovorí Yangsin. Údaje o výkonnosti reklám služby Google Ads poskytujú organizácii jasný prehľad o potrebách tried učiteľov a záujmoch darcov.

Prístup

Okrem sledovania metrík sledovaním konverzií v službe Google Ads využíva DonorsChoose.org aj Google Analytics a Dátové štúdio Google. „Údaje, ktoré máme k dispozícii, sú skutočne bohaté. Ak chcete lepšie pochopiť používateľov navštevujúcich váš web, môžete si zobraziť ľubovoľne podrobné mikroekonomické alebo makroekonomické údaje.“ Táto organizácia pomocou údajov z hlavného panela programu Google Ads zaisťuje, aby jej najdôležitejšie metriky účtu prekračovali štandardy v odvetví. Úzko sledované údaje o výkonnosti umožňujú organizácii DonorsChoose.org optimalizovať svoj účet Ad Grants a zaistiť, aby ho využívala na maximum.

Meranie účinnosti správ a výziev na akciu posudzovaním údajov sledovania konverzií a správania na webe prostredníctvom účtu Google Analytics poskytuje prehľad o tom, čo má v prípade rôznych segmentov publika odozvu, a pomáha lepšie koncipovať správy neziskových organizácií. Konverzné údaje poskytujú podrobnosti o tom, ktoré zdroje učitelia najviac vyhľadávajú a ktoré správy majú v prípade nových darcov najlepšiu odozvu.“ „Vyzbrojení týmito vedomosťami môžeme pohotovo upraviť správy v marketingových kanáloch tak, aby zodpovedali tomu, čo v službe Google Ads funguje,“ vysvetľuje Yangsin.

Vplyv programu Google Ad Grants

“Google Ad Grants nám umožňuje účinne sa spojiť s učiteľmi, darcami a partnermi, ktorí chcú pomôcť lokálnym triedam. Prostredníctvom služby Google Ads môžeme osloviť učiteľov, ktorí chcú realizovať svoje vysnené plány s triedami, a spojiť sa s darcami a partnermi hľadajúcimi spôsob, ako priamo a transparentne podporiť verejné vzdelávanie,“ vysvetľuje Yangsin. Za rok prilákal účet Ad Grants tejto organizácie 305 tisíc návštev webu, 4,9 tisíc darov, 7,4 tisíc registrácií učiteľov, 6,6 tisíc nových odoslaných učiteľských projektov a 1,9 tisíc odoslaných kontaktných formulárov, a to všetko s mierou prekliknutí 8,44 %. Implementovanie sledovania konverzií podstatne zlepšilo informácie, ktoré organizácia získava z programu Google Ads, pričom poskytuje ďalšiu vrstvu údajov potrebných na informované stanovenie cieľov. Yangsin vraví: „Strategickým využívaním programu Ad Grants sme dosiahli plynulý rast a zlepšenie hlavných cieľov sledovania konverzií. Prostredníctvom reklám sme iba za rok vyzbierali ďalších 497 tisíc dolárov z približne 5 000 darov. Vidíme priamy vplyv reklám na každý aspekt nášho trhoviska, či už sú to noví učitelia vytvárajúci prvý triedny projekt alebo darcovia motivovaní prispieť. Pri našom obmedzenom marketingovom rozpočte by sa nám bez programu Ad Grants tieto výsledky nepodarilo dosiahnuť.“

„Program Google Ad Grant je obrovskou časťou našej digitálnej marketingovej stratégie na DonorsChoose.org. Google Ads je jeden z našich najvplyvnejších marketingových kanálov. Umožňuje osloviť nových darcov a učiteľov aj usmerňovať materiály a skúsenosti do tried po celej krajine. Tieto reklamy propagujú, aké ľahké a prístupné je poskytnutie daru lokálnej triede.“
Yangsin Lau Vazquez, oddelenie digitálneho a rozvojového marketingu organizácie DonorsChoose.org