Covenant House

Investovaním do plateného účtu Google Ads sa organizácii Covenant House podarilo zvýšiť generovanie darov až 23-násobne.

Marketingové ciele

  • Získavanie darov
  • Zvyšovanie počtu hovorov
  • Budovanie povedomia o službách

Metriky úspešnosti

$17k+

darov získaných prostredníctvom účtu Ad Grants za rok

$400k+

darov získaných prostredníctvom plateného účtu Google Ads za rok

600+

hovorov prostredníctvom účtu Ad Grants a plateného účtu Google Ads za rok

Stručný prehľad

Covenant House

Miesto: USA www.covenanthouse.org

Poslanie

Už viac ako štyri desaťročia pomáha Covenant House transformovať a zachraňovať životy viac ako milióna bezdomovcov, utečencov a mladých ľudí, s ktorými sa obchoduje. Táto organizácia ponúka služby v oblasti ubytovania a podpory mladým ľuďom v núdzi. Každý rok pomôže viac ako 88 000 ľuďom. Útulky organizácie Covenant House v 31 mestách v šiestich krajinách poskytujú starostlivosť v núdzi, ako aj dlhodobé služby, ktoré pomáhajú mladým získať vzdelanie, odbornú prípravu na zamestnanie, poradenstvo, prechodné bývanie a ďalšie služby, aby tak navždy prerušili začarovaný kruh bezdomovectva.

Marketingové ciele

Hlavným internetovým marketingovým cieľom organizácie Covenant House je zaistiť, aby všetci mladí ľudia a tí, ktorí sa o nich starajú, vedeli, že sú pre nich k dispozícii bezpečné postele, zdravé jedlo a tím odhodlaný pomáhať im uspieť a nájsť šťastie. Organizácia využíva svoj účet Google Ad Grants predovšetkým ako nástroj na zvyšovanie povedomia s cieľom osloviť všetkých, ktorí by mohli potrebovať ich služby, chcú niekoho na jej služby odkázať alebo majú záujem podporiť jej prácu prostredníctvom aktivizmu alebo darov.

Prístup

Organizácia Covenant House si najala digitálnu marketingovú agentúru Revunami, aby spravovala ich účet Ad Grants a platený účet Google Ads. Aj keď je účet Google Ad Grants cenným nástrojom na zvyšovanie povedomia a spojenie sa s tými, ktorí potrebujú ich služby, organizácia investuje do plateného účtu Google Ads na konkrétne kampane zamerané na zvýšenie výnosov, ako sú zodpovedajúce darčekové kampane, akcia Giving Tuesday a koncoročné darovanie.

Platený účet Google Ads umožňuje organizácii ponúkať ceny na jednoslovné a generické kľúčové slová. Organizácia tiež zistila, že jej kľúčové slová súvisiace so značkou v platenom účte prinášajú v oblasti konverzií významne lepšie výsledky ako iné kľúčové slová. Organizácia Covenant House tiež prevádzkuje vo svojom platenom účte Google Ads videoreklamy a zistila, že cieľové ponuky CZA sú veľmi efektívne.

Vplyv služby Google Ads

Covenant House pomocou služby Analytics meria úspešnosť svojho účtu Ad Grants aj plateného účtu Google Ads a porovnáva svoje mesačné výdavky s počtom návštev webu a získaných darov. V prípade účtu Ad Grants je hlavným cieľom zvyšovať povedomie zameraním sa na návštevnosť webu. Služba Ad Grants minulý rok priviedla na web viac ako 40 000 návštevníkov. Zameranie plateného účtu Google Ads je získavať dary. Organizácia sleduje dary v oboch účtoch a za jeden rok získal účet Ad Grants peňažné dary v hodnote viac ako 17 000 USD a platený účet Google Ads dary v hodnote viac ako 415 000 USD. Vysoká návratnosť investícií plateného účtu Google Ads pridala obrovskú hodnotu k ich marketingovému úsiliu na internete. Kira hovorí: „Účet Ad Grants a platený účet Google Ads považujeme za kľúčové nástroje na zvyšovanie povedomia o organizácii Covenant House a jej poslaní, generovanie potenciálnych zákazníkov a zvyšovanie výnosov. V roku 2018 získal platený účet Google Ads spolu s účtom Ad Grants až 20 % z celkových výnosov na internete.“

„Účet Ad Grants a platený účet Google Ads považujeme za kľúčové nástroje na zvyšovanie povedomia o organizácii Covenant House a jej poslaní, generovanie potenciálnych zákazníkov a zvyšovanie výnosov. V roku 2018 získal platený účet Google Ads spolu s účtom Ad Grants až 20 % z celkových výnosov na internete.“
Kira Girinová, riaditeľka digitálnych finančných zbierok organizácie Covenant House