Caritas

Vďaka pomoci z programu Google Ad Grants sa podarilo organizácii Caritasverband Frankfurt šesťnásobne zvýšiť online príspevky.

Marketingové ciele

  • Získavanie online príspevkov
  • Nábor dobrovoľníkov
  • Zvyšovanie povedomia

Meradlo úspechu

646%

nárast online príspevkov

Až o 5 000

viac návštevníkov za mesiac

Až 300 000

zhliadnutí stránky za mesiac

Stručný prehľad

Caritas

Miesto: Frankfurt, Nemecko www.caritas-frankfurt.de

Poslanie

Organizácia Caritasverband Frankfurt e. V. (Caritas Association Frankfurt) bola založená v roku 1901 a pôsobí v celej metropolitnej oblasti Frankfurt ako katolícka charita. Celkove 1 600 zamestnancov a približne 2 000 dobrovoľníkov poskytuje rôzne typy sociálnych služieb a pomáha ľuďom v núdzi vo viac ako 100 prevádzkach a službách.

Marketingové ciele

Organizácia Caritasverband Frankfurt pôsobí v mene starostlivej a solidárnej spoločnosti a chce zvýšiť povedomie verejnosti o chudobe a sociálnom znevýhodnení. Charita financuje svoju prácu z online príspevkov. Program Google Ad Grants jej pomáha vylepšiť profil, prilákať viac návštevníkov na web, upriamiť pozornosť na oblasti, v ktorých pôsobí, a zvýšiť počet online príspevkov.

Priebeh

Caritas používa reklamný rozpočet poskytnutý v rámci programu Google Ad Grants cieleným spôsobom na propagovanie online príspevkov a inzerciu pracovných ponúk. Pomocou cielených kampaní služby Ad Grants môže osloviť tých, ktorí chcú pomôcť ľuďom v núdzi a nezamestnaným hľadajúcim prácu v správnom čase, a úspešne ich podnietiť, aby prispeli alebo sa prihlásili.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

„Získavanie online príspevkov nie je ľahká úloha,“ vysvetľuje marketingový manažér Christopher Franz. „Našťastie sme už dlhší čas členmi programu Google Ad Grants. Vďaka tomu sme dokázali výrazne zvýšiť našu vyhľadateľnosť na internete aj objem online príspevkov.“ Program Ad Grants dokázal tejto organizácii rýchlo pomôcť. „Keď prišiel koncom roka 2015 do Frankfurtu veľký počet utečencov, ktorí potrebovali rýchlu pomoc, spustili sme prostredníctvom Googlu zodpovedajúcu kampaň na získanie finančných prostriedkov,“ rekapituluje Franz. „Podarilo sa nám teda presadiť sa so správnym posolstvom v správny čas a na správnom kanále, vďaka čomu sme veľmi rýchlo získali značné zdroje.“ V porovnaní s rokom 2010 sa podarilo organizácii Caritas v roku 2015 zvýšiť online príspevky o 646 % a lepšie zverejniť svoju charitatívnu prácu. Okrem programu Google Ad Grants plánuje v budúcnosti využiť ďalšie nástroje Google a upriamiť ešte väčšiu pozornosť na príslušné problémy a zvýšiť štedrosť ľudí.

„Vďaka programu Google Ad Grants sme mohli propagovať možnosť prispievania prostredníctvom internetu. Odvtedy sa nám podarilo výrazne zvýšiť príjmy z príspevkov. Nárast bol najvýraznejší v sekcii Pomoc pre utečencov.“
Michaela Jacobsohn, manažment finančných zbierok a príspevkov