Barnardos

Organizácia Barnardos optimalizovala svoj účet Ad Grants prostredníctvom kľúčových slov aj rozšírení reklamy a podarilo sa jej dosiahnuť rekordné konverzné pomery.

Marketingové ciele

  • Udržať CTR nad 1 %
  • Zvýšiť objem darov a konverzií prostredníctvom e‑mailových registrácií
  • Zvýšiť počet zobrazení a získať návštevníkov vyhľadávajúcich obsah pre deti, ktorý nesúvisí s organizáciou

Meradlo úspechu

2.57%

dosiahnutá miera prekliknutia

366%

nárast konverzného pomeru

350%

nárast počtu zobrazení webu

Stručný prehľad

Barnardos

Miesto: Dublin, Írsko www.barnardos.ie

Poslanie

Barnardos je jednou z najväčších írskych detských charitatívnych organizácií, ktorá prevádzkuje viac ako 40 centier v miestnych oblastiach. Ich cieľom je podporovať aktivity zamerané na deti zo znevýhodnených komunít. Organizácia sa snaží pomáhať deťom rásť a rozvíjať sa v bezpečnom prostredí s potrebnou starostlivosťou a zlepšiť tak ich psychickú pohodu a napomôcť im pri vzdelávaní a rozvoji. Organizácia Barnardos si uvedomuje, že rodina a komunita môžu ovplyvniť výchovu dieťaťa, a preto aktívne spolupracuje s detskými záujmovými skupinami. Kladie si pritom ten najvyšší cieľ, premeniť Írsko na to najlepšie miesto pre deti na svete.

Marketingové ciele

Prevádzka organizácie Barnardos by nebola možná bez pomoci dobrovoľníkov a darov. Na to, aby zlepšila svoju výkonnosť a mohla pomôcť viac deťom, potrebovala organizácia priviesť na svoj web viac návštevníkov a získať viditeľnosť pre hľadané výrazy súvisiace s deťmi, ktoré sa netýkajú priamo organizácie. Okrem toho chcela organizácia zlepšiť dostupnosť svojich služieb, k čomu poslúžilo zvýraznenie konkrétnych stránok na webe a zdieľanie adresy a telefónneho čísla. Cieľom bolo vytvoriť správnu kombináciu kľúčových slov a rozšírení reklamy zacielenú na konkrétne publikum a zvýšiť tak celkovú výkonnosť propagácie.

Priebeh

V roku 2013 Jean O'Brien, riaditeľka online operácií v organizácii Barnardos, nadviazala spoluprácu s odborníkom na online reklamu. Spoločne dospeli k záveru, že kľúčové slová organizácie vedú k nepodstatným výsledkom vyhľadávania. Jean využila na spresnenie zoznamu kľúčových slov modifikátor voľnej zhody, frázovej zhody a presnej zhody. Podarilo sa jej vybrať relevantné výrazy a zvýšiť celkovú kontrolu nad tým, aké výrazy spúšťajú reklamy organizácie. Po vhodnom zoskupení kľúčových slov do reklamných skupín a kampaní pridala Jean odkazy na podstránky, rozšírenia o telefonické funkcie a rozšírenia o adresu. Doplnila tak k reklamám ďalšie informácie bez dodatočných nákladov.

Výsledky zapojenia do programu Google Ad Grants

Snaha Jean vylepšiť nastavenia účtu Google Ads organizácie Barnardos priamo ovplyvnila výkonnosť kľúčových slov, objem získaných darov a počet online registrácií. Organizácia čoskoro dosiahla rekordný konverzný pomer 9,5 % a prekonala svoje ďalšie online marketingové platformy. Jean mohla tiež hrdo vyhlásiť, že prostredníctvom reklám Google Ads získavajú 15 % všetkých e‑mailových registrácií a 17 % online darov. Odkedy začali s inzerciou pomocou programu Google Ad Grants v roku 2007, pozorujú pretrvávajúci rast povedomia o ich organizácii. Google Ads je aktuálne zdrojom 28 % zo všetkých zobrazení webu. Organizácia naďalej pomáha deťom v Írsku a je vďačná programu Google Ad Grants za poskytnutie možnosti inzerovať online.

„Ak by nám nepomohol program Google Ad Grants, nemohli by sme si dovoliť financovať online inzerciu a získať tak pozorovateľné a trvalé výsledky.“
Jean O’Brien, riaditeľka online operácií, Barnardos