AmpleHarvest.org

Program Google Grants pomáha organizácii AmpleHarvest.org prepojiť pestovateľov s miestnymi potravinovými bankami a vzdelávať desiatky miliónov ľudí v celej krajine bez marketingového rozpočtu.

Marketingové ciele

  • Prepájanie pestovateľov s miestnymi potravinovými bankami
  • Motivovanie príspevkov
  • Prilákanie sponzorských príspevkov od podnikov

Meradlo úspechu

+58%

viac medziročných registrácií za polovičnú cenu

8,400

registrácií potravinových bánk

Stručný prehľad

AmpleHarvest.org

Miesto: USA www.ampleharvest.org

Poslanie

Organizácia AmpleHarvest.org (založená v roku 2009) si predstavuje Ameriku ako miesto, kde sa miliónom záhradkárov podarí eliminovať vznik potravinového odpadu a vyriešiť problém podvýživy a hladovania vo vlastnej komunite využívaním miestnych zdrojov potravy. Prepája 42 miliónov Američanov, ktorí majú spoločne prebytok 5 miliárd kilogramov potravín, s miestnymi potravinovými bankami, aby tak pomohli nakŕmiť ľudí v núdzi a zabránili tomu, aby sa zo zdravých potravín stal odpad.

Marketingové ciele

Účet Google Ad Grants predstavuje pre organizáciu AmpleHarvest.org hlavnú marketingovú platformu. Pred zapojením sa do programu nemala organizácia žiaden rozpočet na propagáciu ani skúsenosti s online marketingom. Až program Ad Grants jej umožnil osloviť domácich a komunitných záhradníkov a informovať ich o spôsoboch zdieľania svojej úrody s potravinovými bankami. Organizácia sprostredkúva jednotlivé dary a sponzorské príspevky podnikov pomocou programu Ad Grants, aby tak dosiahla svoje ciele spočívajúce v tom, aby bolo možné v potravinových bankách krajiny dostať čerstvé potraviny.

Prístup

Gary Oppenheimer, zakladateľ organizácie AmpleHarvest.org, vysvetľuje: „Sledujeme vplyv nášho účtu Ad Grants importovaním cieľov Google Analytics do našich kampaní. Rozhodnutia v oblasti digitálneho marketingu robíme na základe konverzných údajov, pretože tak jednoducho vidíme, čo sa stane, keď niekto klikne na naše reklamy. Prekvapilo nás a zároveň potešilo, ako rýchlo sme dokázali získavať použiteľné údaje. Od implementovania služby Analytics pred štyrmi rokmi sa naše konverzie zvýšili šesťnásobne. AmpleHarvest.org tiež pomocou služby Google Analytics identifikuje najsilnejšie stránky svojho webu a zlepšuje ich testovaním A/B pomocou Optimalizácie Google.

Vplyv programu Google Ad Grants

Od vstupu organizácie AmpleHarvest.org do programu v roku 2009 prilákali jej kampane Google Ads viac ako 2 milióny návštev webu a viac ako 200 000 konverzií. Program Ad Grants jej umožnil vzdelávať, motivovať a realizovať darovanie potravín vo väčšom rozsahu. Organizácia AmpleHarvest.org získala od spustenia svojich kampaní Google Ads 8 400 registrácií potravinových bánk (25 % z celkového počtu v krajine). Gary Oppenheimer: „Nástroje na sledovanie od Googlu boli pre našu organizáciu nenahraditeľné. Bez nich by sme nevedeli o mnohých metrikách a štatistikách. Umožnili nám osloviť ďalšie osoby, ktoré sa chcú so svojimi čerstvými záhradnými plodinami podeliť s ľuďmi v núdzi. Sme neskutočne vďační, že máme na dosah ruky tieto neustále sa vyvíjajúce výkonné nástroje.“

„Program Ad Grants bol hlavným partnerom organizácie AmpleHarvest.org od jej začiatkov. Do 150 dní od spustenia reklám sa zaregistrovalo až 1 000 potravinových bánk z celej krajiny na príjem čerstvých potravín od lokálnych pestovateľov. To všetko vďaka širokému dosahu a účinnosti propagácie v službe Google Ads.“
Gary Oppenheimer, zakladateľ, AmpleHarvest.org