American Cancer Society

Spoločnosť The American Cancer Society dopĺňa svoj účet Ad Grants plateným účtom Google Ads, aby zvyšovala výnosy s vyššou návratnosť výdavkov na reklamu prostredníctvom zacielenia na používateľov vyhľadávania, ktorí chcú darovať.

Marketingové ciele

  • Získavanie darov
  • Zvýšenie povedomia o značke a budovanie vzťahu
  • Nasmerovanie pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby zavolali

Metriky úspešnosti

527

darov cez Ad Grants za rok

35k+

darov cez Google Ads za rok

25%

internetových darov získaných prostredníctvom služby Google Ads

Stručný prehľad

American Cancer Society

Miesto: USA www.cancer.org

Poslanie

Poslaním spoločnosti The American Cancer Society je zbaviť svet rakoviny. Táto organizácia financuje a vedie výskum, zdieľa informácie odborníkov, podporuje pacientov a šíri povedomie o prevencii. A to všetko pre to, aby zaručila ľuďom dlhší a lepší život. Organizácia pôsobí na národnej úrovni v Spojených štátoch a prevádzkuje miestne kancelárie po celej krajine.

Marketingové ciele

Marketingové ciele spoločnosti The American Cancer Society sú zamerané na získavanie výnosov, pomocou ktorých financuje výskum a zvyšuje povedomie o značke s cieľom osloviť viac pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prostredníctvom podporných programov.

„ACS útočí na rakovinu zo všetkých smerov a digitálny marketing tvorí podstatnú súčasť tohto boja. Naším cieľom je spojiť sa a komunikovať s pacientmi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a dobrovoľníkmi na internete,“ hovorí Nija Clarková, analytička marketingu vo vyhľadávačoch spoločnosti The American Cancer Society.

Prístup

Organizácia investuje do účtu Google Ad Grants a plateného účtu Google Ads, aby zvyšovala výnosy na podporu svojho poslania. Oba účty spravuje digitálna marketingová agentúra Tinuit. Účet Google Ad Grants umožňuje spoločnosti The American Cancer Society testovať stratégie komunikácie s ľuďmi hľadajúcimi kľúčové slová súvisiace s rakovinou, ako sú príznaky, symptómy a možnosti liečby, a oslovovať používateľov, ktorí pri vyhľadávaní ešte nie sú rozhodnutí priamo darovať.

Cieľom jej plateného účtu Google Ads je priamo komunikovať s ľuďmi, ktorí chcú poskytnúť dar. Organizácia zacieľuje kľúčové slová súvisiace so značkou a konkurenčné kľúčové slová, ktoré sú zamerané na dary a so značkou nesúvisia. Ide zvyčajne o jednoslovné kľúčové slová, za ktoré nie je možné ponúkať ceny v účte Ad Grants. Platený účet umožňuje organizácii účinne získavať výnosy od ľudí, ktorí sú rozhodnutí darovať. Organizácia tiež využíva obsahové reklamy a remarketing v platenom účte, aby dosiahla svoje ciele v širšom meradle.

Organizácia The American Cancer Society vyvíja robustnejší model atribúcií, aby lepšie identifikovala príčinu a účinok svojho offline aj online úsilia a porozumela im.

Vplyv účtu Google Ads

The American Cancer Society meria pomocou služby Google Analytics vplyv svojho účtu Ad Grants a plateného účtu Google Ads. Organizácia konkrétne sleduje zdroje návštevnosti reklamy, miery preklinutí reklám a množstvo darov a internetových výnosov, ktoré jej reklamy generujú.

Investovanie času a rozpočtu do účtov výrazne pomohlo zvýšiť povedomie o značke u ľudí, ktorí chcú darovať alebo získať viac informácií o rakovine. V neposlednom rade pomáhajú reklamy plošne zaisťovať dary a výnosy z internetu, ktoré priamo financujú výskum rakoviny a podporujú obete rakoviny. Jej platený účet Google Ads v podstate generuje 25 % z celkových internetových darov organizácii.

„Príjemcom grantu z programu Ad Grants odporúčame investovať do plateného účtu Google Ads. Príjemcovia grantu z programu Ad Grants môžu vo svojich účtoch Ad Grants testovať stratégie kampaní a zveľaďovať a opakovať ich úspechy v platenom účte Google Ads. To im umožňuje škálovať a zvyšovať výnosy pomocou stratégií, o ktorých vedia, že fungujú,“ hovorí Nija Clarková, analytička marketingu vo vyhľadávačoch spoločnosti The American Cancer Society. Organizácia pomocou historických údajov zo svojho účtu Ad Grants vytvára škálované stratégie v platenom účte Google Ads, o ktorých vie, že fungujú, a tým znižuje riziko finančných investícií.

„Príjemcovia grantu z programu Ad Grants môžu vo svojich účtoch Ad Grants testovať stratégie kampaní a zveľaďovať a opakovať ich úspechy v platenom účte Google Ads. To im umožňuje škálovať a zvyšovať výnosy pomocou stratégií, o ktorých vedia, že fungujú.“
Nija Clark, analytička marketingu vo vyhľadávačoch spoločnosti The American Cancer Society