All Hands and Hearts

Stratégia ponúk maximalizácie konverzií zdvojnásobuje dary na pomoc v prípade katastrofy.

Marketingové ciele

  • Rýchle získanie prostriedkov na pomoc v prípade katastrofy
  • Zvýšenie viditeľnosti online

Meradlo úspechu

5x

priemerná hodnota daru

89%

zníženie ceny za konverziu

$15k

dary získané za 90 dní

Stručný prehľad

All Hands and Hearts

Miesto: USA www.allhandsandhearts.org

Informácie

Organizácia All Hands and Hearts, ktorá sa môže pochváliť organizáciou 51 000 dobrovoľníkov a viac než milióna hodín dobrovoľnej práce, sa pri financovaní pomoci pre komunity na celom svete postihnuté prírodnými katastrofami spolieha na darcovstvo. Keď v septembri 2018 zatopil hurikán Florence Severnú a Južnú Karolínu v USA, organizácia podnikla rýchlu akciu a získala online viac ako 450 000 USD od viac než 1 000 darcov.

Výzva

Organizácia Hands and Hearts potrebovala peniaze získať veľmi rýchlo. Na zvýšenie objemu a hodnoty konverzií v rámci kampane sa rozhodla využiť automatické ponúkanie cien služby Google Ads. Občania, ktorí sa obávali o osud ľudí v oblastiach postihnutých hurikánom, vyhľadávali na Googli spôsoby, ako by mohli pomôcť. Pre organizáciu bolo preto dôležité využiť zvýšený objem vyhľadávania a byť medzi tými najvyššími výsledkami. Ak chcela organizácia ako stratégiu ponúk využiť maximalizáciu konverzií, potrebovala vo svojich nástrojoch na získavanie prostriedkov Classy.org nainštalovať sledovanie konverzií.

Prístup

Classy.org poskytuje sledovanie účinnosti inzercie prostredníctvom služieb Google Analytics a Google Ads bez nutnosti použitia kódu. Agentúra Community Boost Consulting odporučila organizácii Hands and Hearts ako prvý krok nainštalovať v nástrojoch Classy.org sledovanie konverzií konkrétnych transakcií. Keď už organizácia sledovala každý dar získaný online, mohla začať vylepšovať svoje účty Ad Grants, aby získavala viac online darcov, ktorí by darovali vyššie sumy. Ako ďalší krok aktivovala stratégiu ponúk maximalizácie konverzií pre kampane hľadaných výrazov zamerané na značku, ako aj pre kampane pre hurikán Florence.

Výsledky

Organizácia All Hands and Hearts spustila pre hurikán Florence dve kampane s rôznymi stratégiami ponúk, jedna používala maximalizáciu kliknutí a druhá maximalizáciu konverzií. Obe kampane sledovali hodnoty darov každej konverzie pomocou platformy na získavanie prostriedkov Classy.org.Kampaň využívajúca maximalizáciu konverzií získala o 39 % viac dolárov, pričom cena za konverziu predstavovala iba 11 % v porovnaní s ostatnými kampaňami. Priemerná hodnota daru získaná s využitím maximalizácie konverzií bola päťkrát vyššia ako hodnota získaná s využitím maximalizácie kliknutí. Okrem toho sa v priebehu 90 dní, odkedy začala organizácia All Hands and Hearts sledovať hodnoty darov a používať automatické ponúkanie cien, zvýšili konverzie vo všetkých kampaniach o 109 %. Konverzné pomery všetkých kampaní sa zvýšili z 6,1 % na 10,3 %. Organizácia získala 15 000 USD z návštev motivovaných programom Google Ad Grants.

Výrazná premena získavania darov

Automatické ponúkanie cien založené na konverziách pomohlo organizácii All Hands and Hearts získať finančné prostriedky na pomoc oblastiam postihnutým hurikánom Florence rýchlejšie a účinnejšie. Ďalšie neziskové organizácie použili rovnakú stratégiu na ušetrenie času a nákladov vo svojich účtoch Ad Grants. Cameron Ripley, výkonný riaditeľ agentúry Community Boost Consulting, sa vyjadril nasledovne: „Využitie maximalizácie konverzií podstatne zlepšilo výsledky viac než 100 účtov neziskových organizácii v programe Google Ad Grants, ktoré spravuje naša agentúra. Fascinuje ma, koľko životov sa zachráni alebo zlepší iba vďaka tejto úžasnej marketingovej taktike.“ Ak chcete začať vo svojom účte Ad Grants, postupujte podľa krokov uvedených v sprievodcovi sledovaním konverzií v programe Ad Grants. Ak na spracovanie platieb používate nástroje Classy.org, prečítajte si postup na sledovanie darov.

„Manažéri digitálneho marketingu pre neziskové organizácie plnia viacero úloh a využívajú na to úzky, ale efektívny tím. Byť odborníkom v oblasti digitálnej analýzy je preto často veľmi náročné. Pomocou nástrojov Classy.org a integrácie so službami Googlu môžeme lepšie sledovať účinnosť svojich marketingových kampaní a pripraviť sa na budúcnosť.“
Huan Song, vedúca digitálnych kanálov organizácie All Hands and Hearts