Predstavujeme vám úspešných príjemcov grantu.

Prečítajte si, ako Google Ad Grants pomáha neziskovým organizáciám z celého sveta upozorniť na ich poslanie, získať nových darcov a dobrovoľníkov a inak zlepšovať ich výsledky.

Covenant House

Ponuka bývania a služieb podpory mladým ľuďom v núdzi.

American Cancer Society

Výskum rakoviny a jeho financovanie na záchranu životov.

Habitat For Humanity

Spolupráca s obchodníkmi s nehnuteľnosťami, darcami a dobrovoľníkmi pri výstavbe bezpečných, cenovo dostupných a energeticky úsporných príbytkov pre ľudí v núdzi.

DonorsChoose.org

Prepojenie verejnosti s verejnými školami. Ktokoľvek môže jednoducho pomôcť triede, ktorá to potrebuje.

All Hands and Hearts

Pomoc deťom a rodinám pri zotavovaní z následkov prírodných katastrof. Táto pomoc je smerovaná konkrétnym domácnostiam, školám a komunitám.

DoSomething.org

Podnecovanie mladých ľudí v 131 krajinách k záujmu o okolitý svet a snahe o pozitívnu zmenu.

Samaritans

Úľava od emocionálnej tiesne a rôznorodá pomoc v prípade samovražedných myšlienok alebo správania. Tieto služby sú k dispozícii 24 hodín denne.

AmpleHarvest.org

Organizácia sa pokúša o vzdelávanie, povzbudenie a motiváciu pestovateľov pri zdieľaní prebytkov úrody s osobami v núdzi.

American Humane

Starostlivosť o bezpečnosť, dobré životné podmienky a spokojnosť zvierat.

To Write Love On Her Arms

Nádej a pomoc pre ľudí trpiacich depresiou, závislosťou, sebapoškodzovaním a samovražednými myšlienkami.

Days For Girls

Vytváranie sveta plného úcty, zdravia a príležitostí pre všetkých.

Moms In Prayer International

Spájanie milujúcich a oddaných matiek do súcitnej komunity.

The Houston Food Bank

Bojujeme proti hladu. Napĺňame špajzy aj životy.

The SPCA of Texas

Zachraňujeme a liečime zvieratá a hľadáme im nový domov.

Science Buddies

Platforma pre študentov, učiteľov a rodičov, ktorá uľahčuje výučbu prírodných a technických vied.

Elder Wisdom Circle

Organizácia prepája osoby hľadajúce pomoc so sieťou seniorov, ktorí poskytujú rady na základe vlastných životných skúseností.

Travel to Impact

Organizácia pomáha študentom juhoafrických univerzít rozvíjať vodcovské schopností a spoznať ďalšie kultúry prostredníctvom zahraničných stáží.

Barnardos

Organizácia zlepšuje dostupnosť príležitostí pre deti zo znevýhodnených komunít v Írsku.

Kiwis for kiwi

Nadácia podporuje miestne organizácie a komunity aktívne v ochrane vzácneho druhu vtáka kivi.

GlobalGiving

Organizácia prepája veľkorysých darcov so sociálnymi podnikateľmi a neziskovými organizáciami z celého sveta.

SOS Children’s Villages of India

Organizácia podporuje osirotené a opustené deti alebo deti bez podpory rodiny z celej Indie.

MAD

Organizácia poskytuje deťom žijúcim v detských domovoch a útulkoch príležitosti na vzdelávanie a rozvoj kariéry.

The Fred Hollows Foundation

Organizácia má za cieľ ukončiť výskyt vyhnuteľnej slepoty a zlepšiť zdravotný stav pôvodných obyvateľov Austrálie.

Singapore International Foundation

Organizácia združuje ľudí so záujmom o pozitívne zmeny a poskytuje im možnosť zdieľania nápadov, zručností a zdrojov.

Federation of Canadian Artists

Šírenie povedomia o umení a kultúre medzi všetkých Kanaďanov a prehĺbenie ich porozumenia.

Mutirão no Bem

Podporuje rodiny v sociálne ohrozených komunitách podporou osobnostného rozvoja mládeže.

Fuse School

Poskytuje bezplatné vzdelávanie prostredníctvom online kurzov v oblasti vedy, informačných technológií, podnikania, matematiky a angličtiny.

We Care Animal Rescue

Organizácia propaguje dobré životné podmienky zvierat starostlivosťou o túlavé mačky a psy, hľadaním ich budúcich domovov a vzdelávaním verejnosti o dobrých životných podmienkach zvierat v oblasti Napa Valley.

Caritas

Pôsobí v mene starostlivej a solidárnej mestskej spoločnosti bez vylúčenia sociálne znevýhodnených, čím im pomáha žiť dôstojný život.

Zdieľajte svoj príbeh

Používala vaša nezisková organizácia program Google Ad Grants na rozvoj svojich aktivít? Podeľte sa o svoj príbeh a my ho môžeme zverejniť na tomto mieste.Odoslať príbeh