Pomoc je tu.

Bez ohľadu na to, či začínate, alebo už s programom Google Ad Grants máte množstvo skúseností, nájdete tu zdroje, ktoré vám pomôžu využiť účet na maximum.

Tipy, ako úspešne prežiť pandémiu COVID‑19

Pandémia COVID‑19 vám znemožnila dosiahnuť ciele vašej organizácie. My vám radi pomôžeme.

Na celom svete sa v súčasnosti prijímajú opatrenia proti ochoreniu COVID-19, ktoré sú pre neziskové organizácie mimoriadnou výzvou. Nižšie uvádzame niekoľko úvah, ktoré vám pomôžu zhodnotiť svoje reklamy Ad Grants a prispôsobiť sa dynamickým podmienkam trhu.

Zdroje programu Ad Grants pre pandémiu COVID‑19

Oslovte viac používateľov

Upravte štruktúru svojho účtu a vytvorte účinné reklamy.

Vyberte kľúčové slová, pre ktoré chcete zobrazovať určitú reklamu, a zoskupte ich do reklamných skupín podľa témy. Napíšte tri až päť presvedčivých reklám na reklamnú skupinu, ktoré sú relevantné pre kľúčové slová v danej reklamnej skupine. Reklamy sa budú striedať a uprednostňované budú reklamy s lepšou výkonnosťou ako ostatné v rámci príslušnej reklamnej skupiny.

Ako uspieť s programom Google Ad Grants

Prijímajte informované rozhodnutia

Sledovanie konverzií je bezplatný nástroj, ktorý ukazuje, či návštevníci vášho webu po interakcii s reklamami vykonávajú požadované akcie.

Google Ads alebo Google Analytics dokáže okrem zobrazenia počtu používateľov, ktorí klikli na vašu reklamu, sledovať aj činnosti používateľov po prejdení na váš web. Ak na sledovanie darov používate službu tretej strany (napríklad PayPal, GiveLively), prečítajte si sprievodcov určených pre tretie strany.

Sprievodca sledovaním konverzií v programe Ad Grants

Import cieľov tretej strany

Automatizujte svoje ponuky

Automatizácia ponúk s programom Google Ads vám môže ušetriť čas pri správe účtu.

Maximalizácia konverzií, ktorá je stratégiou inteligentných ponúk, automaticky nastavuje cenové ponuky tak, aby pomohla vyčerpať rozpočet a dosiahnuť maximálny počet konverzií pre vašu kampaň. Poznámka: V programe Ad Grants umožňujú stratégie ponúk využívajúce maximalizáciu konverzií, cieľovú CZA alebo cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu systému ponúkať vyššiu cenu ako maximálnu cenovú ponuku 2,00 USD na úrovni programu (ak vám to výkonnosť účtu dovoľuje).

Inteligentné ponuky

Zmeňte spôsob ponúk

Získajte bezplatnú podporu k účtu

Zaregistrujte sa do online marketingovej výzvy programu Google Ad Grants.

Experimentálna výučba pre študentov. Reálny prínos pre neziskové organizácie. V spolupráci s certifikovanými študentmi Google Ads vyhodnoťte a optimalizujte svoje účty.

Ďalšie informácie o výzve

Zaregistrujte svoju organizáciu ešte dnes