Zistite, či máte nárok na účasť v programe.

Všetci účastníci programu Google Ad Grants musia spĺňať určité kritériá. Tieto požiadavky je nutné plniť aj po úspešnej registrácii do programu. Informácie o požiadavkách na neziskové organizácie nájdete nižšie.

Krajiny

Meníme svet k lepšiemu. Jednu krajinu po druhej.

Spolupracujeme s viac než 20 000 neziskovými organizáciami z viac ako 50 krajín. Ak chcete splniť podmienky pre udelenie grantu programu Google Ad Grant, vaša nezisková organizácia musí sídliť v jednej z týchto krajín.

Kvalifikačné predpoklady

Nižšie sú uvedené pokyny na účasť v programe Google Ad Grants.

Ak sa chcete stať členom programu Google Ad Grants, vaša organizácia musí splniť nasledujúce podmienky:

  • Začnite podaním prihlášky do programu Google pre neziskové organizácie. Vaša organizácia musí mať platný status charitatívnej organizácie. Definíciu statusu charitatívnej organizácie vo vašej krajine nájdete na webe Google pre neziskové organizácie. Vládne orgány a organizácie, nemocnice a lekárske skupiny, ako aj školy, akademické inštitúcie a univerzity nie sú oprávnené zúčastniť sa programu Google pre neziskové organizácie, no filantropicky zamerané pobočky vzdelávacích organizácií oprávnenie majú.

  • Musíte potvrdiť prehlásenie o nediskriminácii a prijatie a použitie daru, ktoré je požadované v prihláške.

  • Váš web musí spĺňať vysoké štandardy kvality podľa pravidiel pre weby programu Ad Grants.

  • Po registrácii organizácie do programu Google pre neziskové organizácie je nutné prejsť procesom predbežného zhodnotenia spôsobilosti pre program Ad Grants.

Ak chcete v programe zostať, je potrebné dodržiavať pokyny uvedené nižšie.

V programe Google Ad Grants môžu zostať iba organizácie, ktoré spĺňajú pravidlá programu.